fbpx
Call us Email us

Pierakstieties uz konsultāciju!

Būvniecības procesu digitalizācija - 5000 EUR voučers

Būvniecības procesu digitalizācija  – 5000 EUR vaučers

Eiropas Savienība šobrīd piedāvā atbalstu uzņēmumu procesu digitalizācijaiu, kuras ietvaros tiek segti izdevumi IT risinājumu iegādei un ieviešanai. Ņemot vērā RIXBUILD pieredzi un zināšanas būvniecības procesu IT sistēmu ieviešanā un uzturēšanā, piedāvājam lielisku iespēju būvniecības uzņēmumiem.

Tikai uz ES programmas laiku 20 būvniecības uzņēmumiem Rixbuild programmatūras ieviešanai un servisam 24 mēnešu garumā piemērojam atlaidi 2000 EUR apmērā. Atlikušo summu pēc šīs atlaides varēs dzēst ar 5000 EUR vērtu ES līdzfinansējuma vaučeri, kopējais ieguvums 7000 EUR.

Būvniecības procesu digitalizācija ar Rixbuild var sniegt 30000 EUR ietaupījumu gadā uz katru būvobjektu. 20000 EUR ir iespējams optimizēt uz ietaupītām darba stundām, un 10000 EUR samazinot operacionālos un finanšu riskus.

EUR ieguvums no RIXBUILD

Ja tev šis izklausās pēc vilinoša piedāvājuma, par ko ir nepieciešams uzzināt ko vairāk, tad šajā lapā esam apkopojuši visu svarīgako informāciju. Tajā skaitā arī detalizētus aprēķinus un pieņēmumus par augstāk redzamo infografiku.

Piedāvājuma apraksta sadaļas:

 1. Procesu digitalizācijas piedāvājums
 2. Projekta ieviešanas izmaksas un laiks
 3. ES atbalsts procesu digitalizācijai
 4. RIXBUILD IT risinājums

Procesu digitalizācijas piedāvājums

Piedāvājam standarta procesu digitalizācijas komplektu būvuzņēmumiem. Tā izmantošanai palīdzēsim piesaistīt ES līdzfinansējumu, kas kopā ar mūsu piedāvāto kampaņas atlaidi pilnībā segs projekta ieviešanas izmaksas un 24 mēnešu programmatūras izmantošanas izmaksas.

Ieviešanas rezultātā būvniecības projektu digitalizācijas programmatūra RIXBUILD tiks pielāgota jūsu uzņēmuma vajadzībām, tiks apmācīti 5 uzņēmuma darbinieki.

Dažas galvenās lietas, kā tiks uzlabota būvprojektu pārvaldība:

 • Uzlabota projektu finanšu pārvaldība reāllaikā
 • Ietaupīts laiks dokumentu un datu apstrādei
 • Samazināsies kļūdu iespēja aprēķinos un pieņēmumos
 • Samazināsies projektu administratīvās un neparedzētās izmaksas

Detalizētu aprakstu par RIXBULD IT risinājumu un tā ietekmi uz projektu pārvaldību lasīt sadaļā IT risinājums. Zemāk redzamajā tabulā detalizēts piedāvājuma izcenojuma aprēķins.

Visas cenas uzrādītās bez PVN 21%.

Kopumā būvniecības uzņēmums procesu digitalizēšanai bez maksas iegūs pakalpojuma komplektu 7000 EUR vērtībā. 5000 EUR no tā iespējams piesaistīt no ES programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai”, bet 2000 EUR būs īpašā kampaņas atlaide no RIXBUILD.LV.

Projekta ieviešanas izmaksas un laiks

Pieteikšanās atbalstam ir iespējama pašu spēkiem. Savukārt, ja vēlaites profesionālu projektu konsultanta palīdzību projekta realizācijā, mēs varam ieteikt mūsu sadarbības partnerus, kuriem ES projekti ir ikdiena. Konsultanta izmaksas sastāv no 2 maksājmiem: 400 EUR projekta pieteikums un 400 EUR pēc atbalsta saņemšanas jūsu kontā.

Projekta ieviešanas laiks no pieteikuma brīža līdz finansējuma saņemšanai ir aptuveni 4 mēneši. Rixbuild ieviešana būs aptuveni 2 līdz 3 mēnešu laikā no pirmās aktivitātes.
Zemāk apkopotas visas nepieciešamās darbības, kas jāveic šī projekta īstenošanai. Oranžā krāsā iekrāsotas tās, kurās ir nepieciešamas klienta darbības, bet tumši zilās ir tās, ko veic citas iesaistītās iestādes.

Projekta ieviešanas soļi

ES atbalsts procesu digitalizācijai

Latvijas Investīciju un Attīstīgas aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Eiropas Digitālās inovācijas centru (EDIC) īsteno Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju programmu “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”, ko regulē MK noteikumi Nr.10(10.01.2023).

Šīs programmas mērķis ir veicināt procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktiitātes paaugstināšanu, kas veicinātu Latvijas konkurētspējas priekšrocības. Programmas ietvaros sīkajiem un mazajiem komersantiem tiek piedāvāti granti līdz 5000 EUR dažādu procesu digitalizācijai.

Atbalstāmo procesu sarakstā ir arī datu pārvaldība, operatīvā vadība, kvalitātes kontrole, resursu pārvaldība, administratīvā vadība, kas būvniecības nozarē ir aktuāli procesi. RIXBUILD tiešā veidā piedāvā risinājumus šo procesu uzlabošanai un efektivizēšanai. Tāpēc arī aktīvi iesaistāmies šīs ES fondu aktivitātes plānoto mērķu sasniegšanā.

Procesu digitalizācijas projektu ietvaros atbalstītas tiek šādas izmaksas:

 • gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, licences, programmatūras un IT infrastruktūras nomas un iegādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas (izņemot PVN un kravu iekraušanu, pārvadāšanu un glabāšanu).
 • ekspertu konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā.

Atbalsts paredzēts sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kas izriet no darbinieku skaita, gada apgrozījuma un uzņēmuma bilances:

 • Mikro (sīks) < 10 un ≤ 2 milj. EUR vai ≤ 2 milj. EUR
 • Mazs < 50 un ≤ 10 milj. EUR vai ≤ 10 milj. EUR

Vairāk detaļas par ES fondu programmu programmu skatīt LIAA mājaslapā.

RIXBUILD IT risinājums

RIXBUILD piedāvā būvniecības procesu optimizācijas risinājumu, kas uzlabo projektu pārvaldību, samazina kļūdas un būtiski ietaupa laiku projeku atskaišu un rēķinu sagatavošanai. Ar RIXBUILD būvniecības uzņēmumi ar mazākiem resursiem spēj sasniegt labākus rezultātus.

RIXBUILD vērtības

Visvieglāk RIXBUILD pievienoto vērtību var pamatot un saskaitīt ar ietaupīto laiku. Laiku projekta vadītāju un atbalsta darbinieku plānošanas, uzskaites un atskaitīšanās darbībās.

Efektīvi automatizējam Excel darbus

Būvniecības procesā ir jāsagatavo daudz un dažādas atskaites, ko parasti veic ar Excel tabulu palīdzību. RIXBUILD nodrošina šo atskaišu automatizētu sagatavošanu.

 1. Automatizētas F2/F3 atskaites
 2. Automatizēti Ieslēgite izslēgtie darbi
 3. Automatizētas salīdzinošās koptāmes
 4. Automatizēti izejošie rēķini par F2/F3

Esam nomērījuši, ka sākotnējo atskaiti sagatavot un noformēt ar Excel vai Google Spreadsheet process aizņem aptuveni 140 min. Ar RIXBUILD šo atskaiti var aizpildīt 12 min. Citu atskaišu aizpildīšana ar RIXBUILD aizņem 5 līdz 30 reizes mazāk laika.

Vienota platforma komandai par visu būvobjektu

Būvniecības procesā ir svarīgi visiem darbiniekiem nodrošināt vienotu piekļuvi aktuālākajai projekta dokumentācijai. Tas ir būtiski operatīvai lēmumu pieņemšanai, kā arī, lai samazinātu kļūdu iespējamību.

RIXBUILD nodrošina šādas funkcionalitātes:

 1. Objekta reģistrs, atbildīgās personas par būvobjektu un piekļuves līmeņi
 2. Objekta dokumnetācija no A – Z vienuviet ar iespēju kopīgot dokumentus
 3. Visu notikumu, dokumentu un procesu kalendārs un notifikācijas
 4. Darbaspēka un tehnikas noslodzes plānošana

Ātra un caurspīdīga komunikācija darbiniekiem

Ņemot vērā, ka būvobjektu darbu vadībā un īstenošanā ir iesaistīti darbinieki dažādos objektos, ir svarīgi veicināt to efektīvu komunikāciju.

RIXBUILD nodrošina šādas funkcionalitātes:

 1. Uzdevumu deleģēšana un izsekojamība par katru objektu
 2. Darbaspēka un tehnikas noslodzes plānošana (efektīva resursu izmantošana)

Izmaksu plānošana un uzskaite reāllaikā

Labi organizēta un automatizēta resursu uzskaite ir viens no stūrakmeņiem brūvprojektu rentabilitātei. Sakārtota un precīza uzskaite nodrošina datus plānošanai, lēmumu pieņemšanai un ātrai atskaišu sagatavošanai. Tas arī novērš nevienam nevajadzīgas neskaidrības un pārpratumus starp visām būvobjekta īstenošanā iesaistītajām pusēm.

RIXBUILD nodrošina šādas funkcionalitātes:

 1. Ienākošie/izejošie  rēķini uz objektu automātiski no F2/F3 un ienākošie 
 2. Apakšuzņēmēju, piegādātāju un darba spēka izmaksas uz objektu, plānošana, kontrole
 3. Darbaspēka un tehnikas izmaksas uz objektu, kontrole plānošana
 4. Objekta un visa uzņēmuma rentabilitātes izsekojamība reāllaikā