fbpx
Call us Email us

Pierakstieties uz konsultāciju!

Kā tas strādā

Laipni lūgti mūsu būvniecības programmatūras lapā “Kā tas strādā”! Uzziniet vairāk par mūsu “Business” un “Business Plus” versiju moduļiem un to funkcijām un priekšrocībām, lai palielinātu efektivitāti un biznesa panākumus. Mūsu programmatūra ir izstrādāta, lai vienkāršotu būvniecības procesus un palielinātu efektivitāti – no projektu vadības līdz laika uzskaitei un dokumentu pārvaldībai.

Biznesa versija


Darbs ar objekta dokumentāciju

Dokumentu pārvaldnieks

Ar objektu saistītās dokumentācijas (līgumi, iepirkuma dokumentācija, ar būvniecības procesu, apdrošināšanu, darbiniekiem un partneriem saistītie dokumenti u.tml.) pievienošana konkrētam būvobjektam un glabāšana tiešsaistes režīmā vienotā sistēmā. Augšupielādēt iespējams jebkura formāta failus. Files of any format can be uploaded.

Lasīt

Objektu reģistrs

Iespēja katram būvobjektam veidot savu profilu ar individuālu kartiņu, kurā uzglabājas ar objektu saistītā dokumentācija un vienuviet ir ērti pārskatāma pamatinformācija – objekta nosaukums, adrese, apraksts, pasūtītājs, statuss, saraksts ar nepieciešamajiem dokumentiem un priekšdarbiem būvdarbu uzsākšanai, izpildes laiks, līguma termiņš,…

Lasīt

Līguma reģistrs

Iespēja vienkopus reģistrēt visus līgumus ar pasūtītājiem/apakšuzņēmējiem, reģistra kartiņā norādot svarīgākās līguma detaļas – pakalpojuma saņēmēju un sniedzēju, līguma darbības periodu, garantijas laiku, kopējo summu, priekšapmaksas lielumu procentos, kā arī līguma un garantijas ieturējumus. Sistēma automātiksi ņem vērā šeit norādītos…

Lasīt

Kopsavilkuma kalendārs

Sistēma apkopo un atspoguļo kalendāra veidā visus aktuālos notikumus un termiņus, kurus lietotājs ir norādījis dažādos laukos šajā sistēmā. Kalendārs ir sistēmas sākuma ekrāns, turklāt tas ietver atgādinājumu funkciju. Notikumus var arī atlasīt pēc kategorijām – līgumi, administratīvie rēķini, ienākošie/izejošie…

Lasīt

Darbs ar kontaktu datu bāzi

Darbinieku datubāze

Iespēja pievienot un lietot tiešsaistes režīmā uzņēmuma un sadarbības partneru darbinieku datu bāzi. Katrai personai var izveidot individuālu kartiņu, kurā norādīta kontaktinformācija, ieņemamais amats, piesaistītie objekti un stundas likme. Var pievienot arī dokumentāciju.

Lasīt

Sadarbības partneru datubāze

Iespēja pievienot un lietot tiešsaistes režīmā uzņēmuma sadarbības partneru (pasūtītāji, apakšuzņēmēji, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji, tehnikas iznomātāji) datu bāzi ar kontaktinformāciju un rekvizītiem.

Lasīt

Darbs ar atskaitēm

Budžeta tāmes redaktors

Iespēja no līguma tāmes veidot budžeta tāmi un koriģēt visu aili vai katru pozīciju individuāli. Var eksportēt MS Excel formātā. Kā arī ir iespēja deleģēt apakšuzņēmējiem cenu pieprasījumam vienu vai vairākas tāmes pozīcijas, lokāltāmes.

Lasīt

Ieslēgtie/izslēgtie darbi

Sistēma ļauj ērti un pārskatāmi veikt izmaiņas tāmēs, samazinot vai palielinot apjomus jebkurā pozīcijā un izslēdzot vai pievienojot jaunu pozīciju. Pēc izmaiņu veikšanas sistēma automātiski izveido ieslēgto/izslēgto darbu aktu un salīdzinošo koptāmi. Turklāt sistēma veiktās izmaiņas automātiski atspoguļo arī Forma…

Lasīt

Forma 2, Forma 3

Pie tāmes pozīcijām var norādīt veiktās apjomu izpildes/darbus par konkrētu laika posmu. Sistēma automātiski ģenerē Forma 2 un Forma 3 atskaites, pamatojoties uz ievadītajiem datiem par izvēlēto atskaites periodu. Ģenerējot katru nākamo atskaiti, tā ņem vērā arī iepriekšējo periodu izpildītos…

Lasīt

MS Excel tāmes imports

Iespēja importēt MS Excel formāta līguma tāmi ar visām lokāltāmēm, kas sistēmā precīzi tiek atspoguļotas saraksta veidā – ar nosaukumiem, tāmes pozīcijām, lokāltāmes nosaukumiem un pozīcijām, summām un apjomiem, kā tas bija norādīts MS Excel formāta failā. Sistēma automātiski uzrāda…

Lasīt

Biznesa plus versija


Darbs ar Tehnikas vienībām

Tehnikas reģistrs

Iespēja sistēmā izveidot tehnikas/autotransporta datu bāzi, kategorizējot pēc pielietojuma. Katrai vienībai var izveidot individuālo reģistra kartiņu, tajā norādot tehnikas/autotransporta nosaukumu, tehniskos parametrus, identifikācijas numuru, reģistrācijas datus, pašizmaksu, stundas likmi un piesaistīto personu Reģistrā iespējams pievienot arī dokumentus.

Lasīt

Tehnikas aktuālo datu kontrole

Iespēja katrai tehnikas/autotransporta vienībai norādīt kontroles datumus un svarīgos termiņus – OCTA, KASKO, tehniskā apskate, apkope, speciālās tehniskās atļaujas, lielgabarītu atļaujas, pēdējā un nākamā pārbaude, licence, ugunsdzēsības aparāta un pirmās palīdzības aptieciņas derīguma termiņš u.tml. Sistēma šos kontroles datumus atspoguļo…

Lasīt

Darbs ar finansēm

Objektu rentabilitātes kopsavilkums

Iespēja sistēmā vienkopus atspoguļot visus finanšu datus katram objektam – ieņēmumus (pasūtītāja līguma/u kopsumma/s), izdevumus (apakšuzņēmēja, administratīvie, materiāltehniskie, dalītie), finanšu atlikumu, materiālus (iegādātie/atlikums), darbaspēka un tehnikas pašizmaksas. Var norādīt arī katra objekta atbildīgo personu kontaktinformāciju.

Lasīt

Ienākošo rēķinu reģistrs

Iespēja sistēmā reģistrēt visus ienākošos rēķinus, attiecināt tos uz vienu vai vairākiem objektiem un norādīt rēķina apmaksas beigu datumu. Uz būvniecības stadijā esošajiem objektiem ienākošos rēķinus var dalīt proporcionāli objekta līguma apjomam. Tāpat sistēmā var dalīt arī administratīvos izdevumus.

Lasīt

Formas no apakšuzņēmēja

Iespēja sistēmā no apakšuzņēmējiem saņemt izpildes apjomu/darbu atskaites (Forma 2 un Forma 3) par deleģētajām tāmes pozīcijām, apstiprināt/noraidīt izpildītos apjomus un komentēt tāmes pozīcijas. Apstiprinātās apakšuzņēmēju atskaites automātiski var pievienot savām Forma 2 un Forma 3 atskaitēm.

Lasīt

Maksājumu eksports uz banku

Iespēja ienākošos rēķinus apvienot vienā failā un eksportēt uz jebkuru Latvijas internetbanku. Vairākus vienam saņēmējam adresētus rēķinus var apvienot vienā maksājumā – sistēma automātiski apkopos un norādīs konkrētos rēķina numurus.

Lasīt

Izejošo rēķinu ģenerēšana

Sistēma ļauj no Forma 2 un Forma 3 atskaitēm ģenerēt izejošos rēķinus par izpildītajiem apjomiem. Rēķinā automātiski tiek iekļauti līguma reģistra kartiņā norādītie dati – pasūtītāja rekvizīti, atskaites periods, kopējā summa, kā arī priekšapmaksas, līguma ieturējuma un garantijas summas.

Lasīt

Darba laika uzskaite

Darbinieku darba laika uzskaite

Iespēja ērti norādīt sava uzņēmuma vai apakšuzņēmēja darbinieka nostrādātās stundas (kalendāra dienu, stundas, pusdienu pārtraukuma laiku) un attiecināt tās uz konkrētu objektu. Var atspoguļot darba laika uzskaites kalendārā un arī eksportēt MS Excel formātā.

Lasīt

Tehnikas vienību darba laika uzskaite

Iespēja norādīt katras tehnikas vienības nostrādātās stundas konkrētās kalendāra dienās un attiecināt tās uz objektu vai sadarbības partneri. Var atspoguļot darba laika uzskaites kalendārā un arī eksportēt MS Excel formātā.

Lasīt

Uzdevumu deleģēšana

Lietotāju pārvaldnieks

Iespēja noteikt piekļuves līmeni informācijai atbilstoši atbildības jomai ( uzņēmuma vadītājs, projekta vadītājs, lietvede, grāmatvede, iepirkumu speciālists u.c. vadoties individuāli pēc uzņēmuma noteiktām pieejām)

Lasīt

Uzdevumi, to pārskats, sākumskata notifikācijas

Iespēja sistēmā izveidot darba uzdevumu, norādot adresātu un uzdevuma datus (nosaukums, apraksts, pielikumi, prioritātes statuss, izpildes termiņš). Uz konkrētu objektu attiecināmos uzdevumus sistēma atspoguļo vienotā sarakstā. Tajā var redzēt katra uzdevuma statusu (sākums, analīze jeb izvērtēšana, process, pabeigts), deleģēšanas un…

Lasīt

Uzdevumu un izmaiņu paziņojums E-pastā

Sistēma uz norādīto darbinieka e-pastu nosūta informatīvu paziņojumu saistībā ar uzdevumu un izmaiņām tajā (statusa maiņa, jauna uzdevuma izveide). Arī uzdevuma izveidotājs e-pastā saņem visu ar uzdevuma statusu saistīto informāciju.

Lasīt

BIM modeļi