fbpx
Call us Email us

Pierakstieties uz konsultāciju!

MS Excel tāmes imports

Iespēja importēt MS Excel formāta līguma tāmi ar visām lokāltāmēm, kas sistēmā precīzi tiek atspoguļotas saraksta veidā – ar nosaukumiem, tāmes pozīcijām, lokāltāmes nosaukumiem un pozīcijām, summām un apjomiem, kā tas bija norādīts MS Excel formāta failā. Sistēma automātiski uzrāda matemātiskās kļūdas (5 un vairāk cipari aiz komati, manuāli mainīti cipari), kas ietekmē gala summas. Tas ļauj ātri un viegli ieviest vajadzīgās korekcijas, lai novērstu tāmē esošās kļūdas.

Sazinieties ar mums!