fbpx
Call us Email us

Pierakstieties uz konsultāciju!

Objektu rentabilitātes kopsavilkums

Iespēja sistēmā vienkopus atspoguļot visus finanšu datus katram objektam – ieņēmumus (pasūtītāja līguma/u kopsumma/s), izdevumus (apakšuzņēmēja, administratīvie, materiāltehniskie, dalītie), finanšu atlikumu, materiālus (iegādātie/atlikums), darbaspēka un tehnikas pašizmaksas. Var norādīt arī katra objekta atbildīgo personu kontaktinformāciju.

Sazinieties ar mums!